KOMORNIK  SĄDOWY
KOMORNIK  SĄDOWY
MENU
LINKI
Urząd Miejski w Olecku
Internetowy system
aktów prawnych
Krajowa Rada Komornicza
LICZNIK  ODWIEDZIN
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Komornik Olecko
Dariusz Jankowski
Dariusz Jankowski

                                          WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusza Jankowskiego.

Kancelaria Komornika działa w obszarze właściwości dla Sądu Rejonowego w Olecku, który obejmuje gminy: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki,

oraz

w sprawach z wyboru wierzyciela na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571, Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687, Nr 105, poz. 879, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 228, Nr 155, poz. 1038).

                                            UWAGA WAŻNA DLA WIERZYCIELI

   zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
19-400 Olecko, ul Plac Wolności 24
tel. /fax 87 520-27-37
19-400 Olecko, ul Plac Wolności 24
tel. /fax 87 520-27-37
UWAGA !!!    Nastąpiła zmiana numeru konta bankowego, aktualne konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 66 20300045 1110 0000 0402 4320
konto Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
66 2030 0045 1110 0000 0402 4320
Adres:
Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Olecku
Dariusz Jankowski
Kancelaria Komornicza nr I w Olecku

ul. Plac Wolności 24
19-400 Olecko
tel./fax  87 520-27-37
e-mail: olecko.jankowski@komornik.pl
KONTAKT