Licytacje

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego w Olecku przy ul. Kościuszki 19/5 oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem – garażowym, położonej w Olecku, przy ul. Kościuszki 19. Sygn. akt DJ KM 1200/19

Data licytacji: 2024-01-12
Zobacz szczegóły
Dokumenty licytacji: PDF

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miejscowości Gąski, na działce o numerze geodezyjnym 8/24. Sygn. akt DJ KM 1123/22

Data licytacji: 2024-01-12
Zobacz szczegóły
Dokumenty licytacji: PDF

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym i budynkiem gospodarczym, położonym pod adresem Stożne 78. Sygn. akt DJ KM 325/23

Data licytacji: 2024-02-02
Zobacz szczegóły
Dokumenty licytacji: PDF

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miejscowości Plewki gmina Olecko, nr KW OL1C/00002888/3. Sygn. akt DJ KM 1791/22

Data licytacji: 2024-02-02
Zobacz szczegóły
Dokumenty licytacji: PDF

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Gołdapi przy ul. Warszawskiej 13A, na działce o nr geodezyjnym 1249/26. Sygn. akt DJ KM 650/18

Data licytacji: 2024-02-02
Zobacz szczegóły
Dokumenty licytacji: PDF

Obwieszczenie o drugiej licytacji udziału w części 3/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Olecku przy ul. Młynowej 16, na działce o numerze geodezyjnym 506. Sygn. akt DJ KM 2098/21

Data licytacji: 2024-02-02
Zobacz szczegóły
Dokumenty licytacji: PDF